<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Финансирование ЕС</font></font>

Úspěšně se účastníme několika projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie.

euflag.png

Z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, konkrétně z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byl podpořen projekt Letoun Merlin – Inovační Projekt TechProAviation, s.r.o. (reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/00100 17). Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti žadatele a získání a udržení pozice významného domácího a případně evropského výrobce a exportéra v oblasti lehkých sportovních létajících zařízení s typovým označením Merlin.

Projekt Letoun Merlin